Objawienie św. Jana 11:3

I dam dwom moim świadkom i będą przemawiać tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni, ubrani w wór z sierści zwierząt.

Krótkie zdanie a budzi wiele pytań.

Co da im? Miasto święte, czy władzę przemawiania [prorokowania] i czynienia cudów?

1260 dni to dosłownie, czy symbolicznie. Dosłownie to niecałe 3 i pół roku. Symbolicznie może znaczyć 1260 lat.

Co oznacza ich ubiór?

Całe Objawienie Jana jest napisane za pomocą symboli i wymaga rozszyfrowania. Trudno jednak doszukiwać się działania tych dwóch proroków przez 1260 lat, bo to by znaczyło, że już od dawna działają, a jakoś tego działania nie widać. Prawdopodobnie 1260 dni są dosłownymi dniami, czyli to niecałe 3,5 roku. Przez taki czas ma działać dwóch proroków, którzy także wydają się symbolami? Bo żeby czyjeś świadectwo było ważne, musiało być złożone przez minimum dwóch świadków, a właśnie ich rolą jest świadczyć prawdę... więcej http://www.jeszu.pl/2022/06/kim-sa-dw...

Category: Pismo Święte
Views: 227