Czy światło może być ciemnością a ciemność światłem? Dziś o tym jak ciemności szatana udają, że są światłem i o tym jak cały świat w to wierzy. Wielkie zwiedzenie posługuje się wyjątkowo wielkim kłamstwem. 

Category: Pismo Święte
Views: 201