Prawdziwy Mesjasz nie odbiera czci pod swoim imieniem. Ludzie nie tylko zapomnieli, jak ma na imię Chrystus, ale jest im to zupełnie obojętne.

A tymczasem... Łk 24:47 "w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruszalem."

1J 2:12 "Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię."

1Kor 6:11 "A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jeszu Pomazańca i w Duchu Boga naszego."

Dz 10:43 "Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów."

Dz 2:38 "Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie zanurzenie w imię Jeszu Pomazańca na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego."

Dz 22:16 "A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, zanurz się i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego." 

Category: Pismo Święte
Views: 196