Pierwszy cytat biblijny mówiący o proroku. Rodzaju 20:7 Teraz zwrócisz żonę temu mężczyźnie, ponieważ prorokiem jest on i będzie się wstawiał za ciebie, więc przeżyjesz; jeśli nie zwrócisz jej, wiedz, że na pewno umrzesz, ty, i wszyscy, należący do ciebie. Temat proroków nas interesuje, ponieważ święte tchnienie ma być wylane w czasach końca. Spodziewamy się ponownego daru prorokowania. 

Category: Pismo Święte
Views: 207