Część druga tematu omawiającego powód i sposób powstania prawa mojżeszowego. Prawo to było sytuacyjne i podlegało zmianom. Jego głównym celem było doprowadzić naród wywodzący się od Jakowa do pojawienia się Syna Boga na ziemi. 

Category: Pismo Święte
Views: 9