A wy ojcowie, nie drażnijcie swoich dzieci, ale je wychowujcie w karności i nakazach Pana. List do Efezjan 6:4 temat z serii: Słowo na dziś Tekst dostępny jest na stronie: https://pomazancowy.blogspot.com/2022/06/a-wy-ojcowie-nie-draznijcie-swoich.html Książki z serii słowo na dziś: https://nasklepie.pl/pl/17-ksiazki

Category: Pismo Święte
Views: 222